Οι evidence-based ιατρικές βάσεις δεδομένων ως εργαλεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων στη νοσοκομειακή περίθαλψη. Η περίπτωση της UpToDate.»
 από τον κ. Μάνο Κόλλια και την ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ Ε.Π.Ε (InterOPTICS Ltd)
 
Σκοπός της παρουσίασης είναι να καταδείξει τον πολύπλευρα θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η χρήση των evidence-based ιατρικών βάσεων δεδομένων, τόσο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Από τη μια ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ιατρικές πληροφορίες αλλά και σε τεκμηριωμένες, πρακτικές συστάσεις, προκειμένου να πάρει τη σωστή απόφαση σχετικά με τη θεραπεία. Δεν χωρά άλλωστε αμφιβολία πως ο ιατρός δεν χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση -αυτή παρέχεται αφειδώς πλέον μέσα από το Διαδίκτυο- αλλά την σωστή πληροφόρηση γρήγορα και με ευκολία. Και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά που καθιστά μια ηλεκτρονική βάση κλινικών δεδομένων όπως η  UpToDate πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική.
               Από την άλλη, στατιστικές μελέτες και έρευνες που στηρίζονται στην  εμπειρία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν ευρύτατα την UpToDate σε όλο τον κόσμο, δείχνουν μια αξιοσημείωτη αύξηση στην ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, λιγότερες επιπλοκές καθώς και σημαντικά χαμηλότερη διάρκεια παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο είναι παράγοντες που συνδέονται άμεσα με τη συχνή χρήση «εργαλείων» όπως η UpToDate. Δεδομένης δε της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που πλήττει ιδιαίτερα τον χώρο της Υγείας, η επένδυση στην τεκμηριωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση μπορεί να συντείνει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων λόγω ακριβώς της βελτίωσης της παρεχόμενης περίθαλψης προς τον ασθενή.
 
Η παρουσίαση δεν ήταν δυνατό να διατέθει στη βιβλιοθήκη μας από την εταιρία InterOPTICS SA αλλά μας ενημέρωσαν ότι οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία ζητώντας να του αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό υλικό.
 
InterOPTICS SA 
Tel +30 2109027203 
Fax +30 2109027208 
info@interoptics.com.gr
15 Hersifronos Athens Greece 
11631 

Αντί της παρουσίασης σας παραθέτουμε ένα σύνδεσμο που παραπέμπει σε ένα μικρό βίντεο επίδειξης των δυνατοτήτων της UpToDate
http://www.uptodate.com/home/help/demo/index.html

 

Επιστροφή στη σελίδα του προγράμματος