Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας                    ●   Αρχική σελίδα   ●     

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σημείωση: Αν η προτεινόμενη πηγή είναι ψηφιακό τεκμήριο (αρχείο), θα πρέπει να αποσταλεί και αυτό στη βιβλιοθήκη.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο προσωπικό της βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο:                27210-45196 ή 196 εσωτερικό

Τηλέφ. ή FAX:         27210-45195 ή 195 εσωτερικό

Τηλ. Αίθουσας 103: 27210-45238 ή 238 εσωτερικό   

                          e-mail: lib@teikal.gr