ΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

"Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Περιφέρειας:
Φορείς γνώσης και πολιτιστικής αναπτυξης"

ΤΗΝ

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ