ΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

"Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στο χώρο της Υγείας"

ΤΗΝ

Τετάρτη, 4η Απριλίου 2012

από 17:00 έως 20:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σημείωση: Μετά το πέρας της Ημερίδας θα δοθούν αποδεικτικά παρακολούθησης

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα