ΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

"ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

ΤΗΝ

Τετάρτη, 21η Οκτωβρίου 2015

από 12:00 έως 15:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σημείωση: Μετά το πέρας της Ημερίδας θα δοθούν αποδεικτικά παρακολούθησης

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα