Περιοδικό Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας        ●   Αρχική σελίδα   ●  

    Εδώ θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή, τα οκτώ τεύχη του τριμηνιαίου περιοδικού που εκδιδόταν από το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2007.

Η θεματολογία του περιοδικού περιλαμβάνει κυρίως:

Τεύχος Πρώτο
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2005

Τεύχος Δεύτερο
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2005

Τεύχος Τρίτο
Ιανουάριος - Μάρτιος 2006

Τεύχος Τέταρτο
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006

Τεύχος Πέμπτο
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2006

Τεύχος Έκτο
Ιανουάριος - Μάρτιος 2007

Τεύχος Έβδομο
Απρίλιος - Ιούνιος 2007

Τεύχος Όγδοο
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2007