Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας                    ●   Αρχική σελίδα   ●     

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

*Το αίτημα σας θα πρέπει να φέρει και την υπογραφή του προϊσταμένου ή προϊσταμένης του τμήματος. Το κείμενο της αίτησης επίσης αν θέλετε, μπορείτε να το τυπώσετε και να το συμπληρώσετε χειρόγραφα

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο προσωπικό της βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο:            27210-45196 ή 196 εσωτερικό

Τηλέφ. ή FAX:     27210-45195 ή 195 εσωτερικό

                             e-mail: lib@teikal.gr